Warunki użytkowania

1. Aby móc korzystać z serwisu www.auma.com, użytkownik musi się zarejestrować. Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego i pełnego podania wymaganych do rejestracji danych oraz ich aktualizacji w razie zmian. Aktualizacji danych użytkownik może dokonać po zalogowaniu pod "Zmień dane osobowe".

 

2. AUMA Riester GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do rozszerzania, modyfikacji i/lub ulepszania oferowanych usług.

 

3. Rejestracja jest dozwolona tylko jednorazowo. (Jeżeli zapomniałeś hasło, możesz zażądać jego przesłania za pomocą funkcji "Zapomniałem hasło").

 

4. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania swego hasła (również na prośbę).

 

5. Użytkownik odpowiada za szkody powstałe w taki sposób, że wskutek jego nieumyślnego bądź umyślnego działania osoby trzecie wejdą w posiadanie jego hasła. W przypadku kradzieży hasła bądź uzyskania wiedzy, że hasło użytkownika jest bezprawnie używane przez osoby trzecie, należy powiadomić o tym niezwłocznie firmę AUMA Riester GmbH & Co. KG pocztą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego.