Bezpieczeństwo funkcjonalne – SIL

W urządzeniach, które w razie uszkodzenia stanowią znaczne ryzyko dla ludzi i środowiska, instalowane są coraz częściej systemy zabezpieczeń, które w takim przypadku utrzymują urządzenie w bezpiecznym stanie, wzgl. doprowadzają je do bezpiecznego stanu. Systemy te są projektowane wg międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego jak IEC 61508, IEC 61511 i EN ISO 13849.

 

Również napędy ustawcze AUMA znajdują zastosowanie w warunkach krytycznych pod względem bezpieczeństwa, przyczyniając się do bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. AUMA oferuje szerokie portfolio produktów sprawdzonych zgodnie z aktualnymi normami i przystosowanych do różnych wymogów bezpieczeństwa.

Sterownik napędu ustawczego AC-SIL i ACExC-SIL

Sterownik napędu ustawczego AC 01.2 lub ACExC 01.2 w wersji SIL zaprojektowano z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Zawiera on dodatkowy moduł SIL do realizacji funkcji bezpieczeństwa..

 

Napędy ustawcze SA .2 i SQ .2 z tym sterownikiem uzyskały certyfikat TÜV Nord. Spełniają one następujące funkcje bezpieczeństwa:

  • Bezpieczne OTWIERANIE/ZAMYKANIE (ESD) do SIL 2 (system jednokanałowy), wzgl. SIL 3 (system redundantny) zgodnie z IEC 61508 Ed.2
  • Bezpieczny STOP do SIL 2 (system jednokanałowy) zgodnie z IEC 61508 Ed. 2
  • Niezawodna sygnalizacja pozycji krańcowych do SIL  2 zgodnie z IEC 61508 Ed. 2 lub do PL c zgodnie z EN ISO 13849 (nie jest częścią składową certyfikatu, dostępna jest tu oddzielna deklaracja producenta)

 

Dodatkowe informacje i produkty

 

Bezpieczeństwo funkcjonalne – SIL

Jednostka fail safe FQM-SIL i FQMEx-SIL

Często wymagane jest, aby funkcja bezpieczeństwa była dostępna również wtedy, gdy dojdzie do awarii zasilania elektrycznego instalacji procesowej.

 

Jednostka fail safe FQM firmy AUMA stanowi niezawodne rozwiązanie napędowe do awaryjnego otwierania lub zamykania armatur również bez użycia prądu elektrycznego. Wymagany w sytuacji awaryjnej moment obrotowy zapewnia mechanicznie energia skumulowana w pakiecie sprężyn. Innowacyjny silnik pakietu sprężyn oferuje szereg korzyści w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

 

Jednostka fail safe FQM w wersji SIL uzyskała certyfikat exida. Spełnia ona następujące funkcje bezpieczeństwa:

  • Bezpieczne OTWIERANIE/ZAMYKANIE (ESD) bez zewnętrznego zasilania elektrycznego do SIL 2 (system jednokanałowy), wzgl. SIL 3 (system redundantny) zgodnie z IEC 61508 Ed. 2
  • Niezawodna sygnalizacja pozycji krańcowych do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Ed. 2 lub do PL c zgodnie z EN ISO 13849

 

Yderligere oplysninger og produkter

Bezpieczeństwo funkcjonalne – SIL

Produkty AUMA w wersji SFC

W celu spełnienia od średnich do niskich wymogów bezpieczeństwa AUMA oferuje ponadto napędy ustawcze, sterowniki napędów ustawczych i przekładnie w wybranych konfiguracjach w wersji SFC (ang. Safety Figures Calculated). Dla tych produktów AUMA we współpracy z exida przeprowadziła ocenę sprzętową i określiła wskaźniki bezpieczeństwa na podstawie praktycznych doświadczeń i/lub danych generycznych. Dostępne są produkty spełniające funkcje bezpieczeństwa: bezpieczny ruch w kierunku OTW./ZAMYK., bezpieczny przestój i niezawodna sygnalizacja pozycji krańcowych do SIL 1, wzgl. SIL 2.