AC SIL och ACExC SIL

Med motorstyrningen AC 01.2-SIL resp. ACExC 01.2-SIL erbjuder AUMA en modern styrning för högt ställda säkerhetskrav. Ställdonen SA .2 och SQ .2 med denna motorstyrning kan användas i säkerhetskritiska system upp till SIL 3.

 

Motorstyrningar av modell AC 01.2 i utförande SIL har en extra SIL-modul för utförande av säkerhetsfunktioner. Om det skulle uppstå en nödsituation i anläggningen och en säkerhetsfunktion begärs, kringgås standardlogiken i AC-styrningen och säkerhetsfunktionen utförs via SIL-modulen. Säkerhetsfunktionen har alltid prioritet före den normala driften.

 

Ställdonen SA .2 och SQ .2 med denna motorstyrning är certifierade av TÜV Nord. De är avsedda för följande säkerhetsfunktioner:

  • Säker ÖPPNING/STÄNGNING (ESD) upp till SIL 2 (enkanalssystem) eller SIL 3 (redundant system) enligt IEC 61508 Ed. 2
  • Säkert STOPP (ESD) upp till SIL 2 (enkanalssystem) enligt IEC 61508 Ed. 2
  • Säker ändlägessignal upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Ed. 2 eller upp till PL c enligt EN ISO 13849 (ingår inte i certifieringen; se separat tillverkarintyg)