Modele bryłowe 3D wg typu urządzenia

Wybór:

Wybierz żądany typ urządzenia z pola wyboru poniżej. Modele nie są powiązane z zamówieniem.

Filtr:

Użyj kolumn Oznaczenie typu i Typ danych, aby dokonać wyboru. Możliwy jest wielokrotny wybór.

 

Pliki z przyrostkiem „small”oznaczają modele bryłowe o mniejszym rozmiarze pliku.

 

Pliki STEP są dostępne w 2 formatach:

  • Standard: AP203
  • Protokół aplikacji dla innych obszarów zastosowań: AP214.
Dokumenty