Integracja urządzenia – pobieranie danych

W protokołach komunikacyjnych dane wydajności urządzeń są dokumentowane przez producentów w formie karty danych i pliku danych podstawowych urządzenia w formacie XML i udostępniane użytkownikom. Struktura, zawartość i kodowanie tego pliku danych podstawowych urządzenia są ustandaryzowane.

 

Umożliwiają komfortową integrację naszych produktów z instalacjami zawierającymi urządzenia innych producentów.