Napędy liniowe

Elektryczne napędy liniowe do wykonywania ruchów liniowych, np. w zaworach, mogą być kombinacją napędu wieloobrotowego SA ... z przekładnią liniową LE.

W celu włączania mechanizmu dźwigniowego przekładnię liniową LE można zamontować też na podstawie.

Praca sterująca lub regulacyjna

Klasa A: OTWIERANIE-ZAMYKANIE lub praca sterująca. Napęd ustawczy musi w całym zakresie nastawy doprowadzić armaturę z położenia całkowitego otwarcia do położenia całkowitego zamknięcia i odwrotnie.

Klasa B: impulsowanie, pozycjonowanie lub praca pozycjonująca. Napęd ustawczy musi okresowo doprowadzić armaturę w dowolne położenie (położenie całkowitego otwarcia, pozycja pośrednia i położenie całkowitego zamknięcia).

Klasa C: modulacja lub też praca regulacyjna. Napęd ustawczy musi regularnie doprowadzać armaturę w dowolne położenie między całkowitym otwarciem i całkowitym zamknięciem.