AC SIL en ACExC SIL

Met de besturingseenheid voor de aandrijving AC 01.2-SIL resp. ACExC 01.2-SIL biedt AUMA een moderne besturingseenheid voor de strengste veiligheidseisen. Aandrijvingen SA .2 en SQ .2 met deze besturingseenheid voor de aandrijving kunnen in veiligheidsrelevante systemen tot SIL 3 worden toegepast.

 

Besturingseenheden voor de aandrijving AC 01.2 in uitvoering SIL bevatten een extra SIL-module die bestemd is voor de uitvoering van veiligheidsfuncties. Komt het op de installatie tot een noodgeval en wordt er een veiligheidsfunctie verlangd, dan wordt de standaardlogica van de AC omzeild en de veiligheidsfunctie via de veilige SIL-module uitgevoerd. De veiligheidsfunctie heeft daarbij te allen tijde voorrang op de normale modus.

 

Aandrijvingen SA .2 en SQ .2 met deze besturingseenheid voor de aandrijving worden door de TÜV Nord gecertificeerd. Zij zijn geschikt voor de hieronder vermelde veiligheidsfuncties:

  • Veilig OPENEN/SLUITEN (ESD) tot SIL 2 (enkel kanaalsysteem) resp. SIL 3 (redundant systeem) overeenkomstig IEC 61508 Ed. 2
  • Veilige STOP tot SIL 2 (enkel kanaalsysteem) overeenkomstig IEC 61508 Ed. 2
  • Veilige terugmelding van de eindstanden tot SIL 2 overeenkomstig IEC 61508 Ed. 2 resp. tot PL c overeenkomstig EN ISO 13849 (geen bestanddeel van het certificaat, hiervoor is een aparte verklaring van de fabrikant verkrijgbaar)