Napędy SA i SAR

Napędy wieloobrotowe serii SA są zaprojektowane do pracy sterującej i pracy pozycjonującej (klasa A i B) / (praca dorywcza S2 - 15 min). Specjalnie zaprojektowana wersja do dłuższego czasu pracy jest dostępna dla trybu pracy S2 - 30 min.

 

Napędy wieloobrotowe serii SAR są zaprojektowane do pracy regulacyjnej (klasa C) S4 - 25 %. Dostępne są też specjalne wersje wykonania dla S4 - 50 % i S5 - 25 %.

 

Napędy serii SA/SAR można kombinować z różnymi sterownikami: od zwykłych sterowników OTW.-ZAMYK. aż po wersje wyposażone w mikrokontrolery z rejestracją parametrów roboczych lub interfejsem Fieldbus.