SA ve SAR aktüatörler

SA yapı serisinin çok turlu aktüatörleri kontrol modu ve pozisyonlama modu (Sınıflar A ve B) / (Kısa süreli çalışma S2 - 15 dak) için dizayn edilmiştir. Uzun çalışma süreleri için özel bir dizayn S2 - 30 dak modu için mevcuttur.

 

SAR yapı serisinin çok turlu aktüatörleri oransal modu (Sınıf C) S4 - % 25 için dizayn edilmiştir. S4 - % 50 ve S5 - % 25 için özel tipler de mevcuttur.

 

SA/SAR yapı serisinin aktüatörleri değişik kontrol üniteleri ile kombine edilebilir: Basit AÇ-KAPAT kontrol ünitesinden, işletme verileri algılamalı veya fieldbus arabirimli mikro denetleyici kumandalı modele kadar.