Napędy SQ i SQR

Napędy niepełnoobrotowe serii SQ są zaprojektowane do pracy sterującej i pracy pozycjonującej (klasa A i B) / (praca dorywcza S2 - 15 min)

 

Napędy niepełnoobrotowe serii SQR są zaprojektowane do pracy regulacyjnej (klasa C) S4 - 25 %.

 

Napędy serii SQ/SQR można kombinować z różnymi sterownikami: od zwykłych sterowników OTW.-ZAMYK. aż po wersje wyposażone w mikrokontrolery z rejestracją parametrów roboczych lub interfejsem Fieldbus.