Vridsektordon SQ och SQR

Vridsektordon i serien SQ är avsedda för on/off-drift och positioneringsdrift (klass A och B)/(korttidsdrift S2 – 15 min)

 

Vridsektordon i serien SQR är avsedda för reglerdrift (klass C) S4 – 25 %.

 

Vridsektordon i serien SQ/SQR kan kombineras med olika manövermoduler: Från enkel ÖPPNA/STÄNG-styrning till mikroprocessorstyrt utförande med registrering av driftdata eller fältbussgränssnitt.