Przekładnie niepełnoobrotowe GQB

Przekładnie niepełnoobrotowe AUMA stosuje się do obsługi armatur niepełnoobrotowych (np. klapy, zawory kulowe).

  • Rodzaj pracy: Praca dorywcza S2 - 15 min (praca sterująca) i praca pozycjonująca
  • Włączanie może następować do wyboru poprzez:
    - obsługę ręczną bezpośrednio kołem ręcznym
    - pracę elektryczną (elektryczny napęd wieloobrotowy)
  • Przekładnia jest zawsze wyposażona w kołnierz wejściowy.
  • Obrót prawostronny wałka wejściowego skutkuje obrotem prawostronnym członu napędzanego.