Napędy wieloobrotowe

Zgodnie z normą EN ISO 5210 z napędem wieloobrotowym mamy do czynienia wtedy, gdy napęd pochłania siły poprzeczne powstające w armaturze i dla zakresu nastawy lub skoku armatury wymagany jest więcej niż jeden pełny obrót. W przypadku większości zastosowań armatury obrotowe wymagają znacznie więcej obrotów, dlatego też zasuwy mają często wznoszące trzpienie. Dlatego też w napędach wieloobrotowych SA wał napędzany ma formę wału drążonego, który prowadzi w takich przypadkach trzpień.

Praca sterująca lub regulacyjna

Klasa A: OTWIERANIE-ZAMYKANIE lub praca sterująca. Napęd ustawczy musi w całym zakresie nastawy doprowadzić armaturę z położenia całkowitego otwarcia do położenia całkowitego zamknięcia i odwrotnie.

Klasa B: impulsowanie, pozycjonowanie lub praca pozycjonująca. Napęd ustawczy musi okresowo doprowadzić armaturę w dowolne położenie (położenie całkowitego otwarcia, pozycja pośrednia i położenie całkowitego zamknięcia).

Klasa C: modulacja lub też praca regulacyjna. Napęd ustawczy musi regularnie doprowadzać armaturę w dowolne położenie między całkowitym otwarciem i całkowitym zamknięciem.

Klasa D: ciągła modulacja. Napęd ustawczy musi stale doprowadzać armaturę w dowolne położenie między całkowitym otwarciem i całkowitym zamknięciem.