Çok turlu aktüatörler

EN ISO 5210'a göre bir aktüatör, vana için gerekli olan açma kuvvetini veya torku vanaya aktarırken en az bir tur dönmesi gerekiyor ise çok turlu aktüatör olarak adlandırılmaktadır. Birçok uygulamada çok turlu aktüatörlerin, vana operasyonu için birden fazla dönüş yapması gerekmektedir.Örneğin sürgülü vanaların operasyonu için birden çok tur sayısı gerekmekte ve sürgülü vanalar genellikle yükselen milli üretilmektedirler. Bundan dolayı da SA çok turlu aktüatörlerde aktüatörlerin bağlantı kaplini, yükselen mil uygulamalarına uygun, milin kaplin içinden geçerek yükselmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir.

Kontrol modu veya oransal modu

Sınıf A: AÇ/KAPAT ya da kontrol modu. Aktüatör vanayı tamamen açık konumdan tamamen kapalı konuma ve tersine getirebilmelidir.

Sınıf B: Darbeli yol verme, pozisyonlama veya pozisyonlama modu. Aktüatör vanayı ara sıra istenen konuma (tamamen açık konum, ara konum ve tamamen kapalı konum) getirmelidir.

Sınıf C: Modülasyon veya oransal modu. Aktüatör vanayı düzenli olarak, tamamen açık konum ve tamamen kapalı konum arasındaki istenen bir konuma getirmelidir.

Sınıf D: Sürekli modülasyon. Aktüatör vanayı sürekli olarak, tamamen açık konum ve tamamen kapalı konum arasındaki istenen bir konuma getirmelidir.