Przekładnie wieloobrotowe

 

Przekładnie wieloobrotowe do zwiększania momentu obrotowego lub przestawiania osi napędzanej mogą stanowić kombinacje napędów wieloobrotowych SA ... z przekładniami walcowo-czołowymi i kątowymi AUMA. Oczywiście, przekładnie mogą też być stosowane na armaturach obsługiwanych ręcznie.

Praca sterująca lub regulacyjna

Praca sterująca lub regulacyjna

Klasa A: OTWIERANIE-ZAMYKANIE lub praca sterująca. Napęd ustawczy musi w całym zakresie nastawy doprowadzić armaturę z położenia całkowitego otwarcia do położenia całkowitego zamknięcia i odwrotnie.

Klasa B: impulsowanie, pozycjonowanie lub praca pozycjonująca. Napęd ustawczy musi okresowo doprowadzić armaturę w dowolne położenie (położenie całkowitego otwarcia, pozycja pośrednia i położenie całkowitego zamknięcia).

Klasa C: modulacja lub też praca regulacyjna. Napęd ustawczy musi regularnie doprowadzać armaturę w dowolne położenie między całkowitym otwarciem i całkowitym zamknięciem.