Napędy PROFOX PF-MX z ochroną przeciwwybuchową

W instalacjach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe, należy stosować urządzenia zabezpieczone przed wybuchem. Są one tak skonstruowane, że nie mogą stać się źródłem zapłonu. Nie wytwarzają one iskier ani wysokich temperatur na powierzchni.

 

Certyfikację przeprowadza się we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.