Profinet

Profinet

Profinet är ett Ethernet-baserat kommunikationsprotokoll för industriell automationsteknik. Profinet är baserat på funktionsmodellerna i Profibus och därför är det mycket enkelt att övergå till den här nya tekniken, särskilt för Profibus-användare. I Profinet kombineras fördelarna med ett känt fältbussystem med Industrial Ethernet.

 

 

Profinet har främst följande egenskaper:

  • Realtidskommunikation baserat på modifierade Ethernet-telegram
  • Hög prestanda (cykeltider på 1–8 ms, jitter upp till <1 µs, högt flöde)
  • Hård realtidskommunikation (RT) samt acyklisk (non RT) dataöverföring för konfiguration och diagnos
  • Enkel idrifttagning tack vare automatisk adresstilldelning och identifiering av adresskonflikter
  • Automatisk topologiidentifiering är möjlig
    Enkelt enhetsbyte utan ny konfiguration
    Offlineplanering och -programmering av nättopologin
  • Integrerade redundanskoncept för överföringssträckor (ring) och styrsystem (systemredundans)

 

AUMA:s ställdon med Profinet kan utföra alla funktioner i manövermodulen AC.2 och kan integreras enkelt och flexibelt i olika nätverkstyper.