Profinet

[Translate to Nederlands:] Profinet

Profinet is een op ethernet gebaseerd communicatieprotocol voor industriële automatiseringstechnologie. Profinet is in principe gebaseerd op de functionele modellen van Profibus, wat het voor Profibus-gebruikers zeer eenvoudig maakt om over te schakelen op de nieuwe technologie. Profinet combineert zo de voordelen van een bekend veldbussysteem en Industrial Ethernet.

 

 

 

Profinet heeft de volgende specifieke kenmerken:

  • Real-time-communicatie op basis van gemodificeerde Ethernet-telegrammen
  • Hoge perfomance (cyclustijden in het bereik van 1-8 ms, jitter tot <1µs, hoge doorvoercapaciteit)
  • Harde real-time-communicatie (RT) naast acyclische (niet-RT) gegevensuitwisseling voor configuratie en diagnostiek
  • Eenvoudige ingebruikname door automatische adrestoewijzing en herkenning van adresconflicten
  • Automatische topologieherkenning maakt het volgende mogelijk
    - Eenvoudige vervanging van het apparaat zonder herconfiguratie
    - Offline planning en programmering van de netwerktopologie
  • Geïntegreerde redundantieconcepten voor overdrachtsroutes (ring) en besturingssystemen (systeemredundantie)

 

AUMA-aandrijvingen met Profinet ondersteunen alle functies van de AC.2-aandrijvingsbesturing en kunnen eenvoudig en flexibel worden geïntegreerd in een breed scala van netwerktypen.