Kısmi turlu redüktörler

 

Kısmi turlu redüktörler, bir ayarlama gövdesinin çalıştırılması için 90°'lik bir dönüş hareketinin gerektiği her yerde kullanım bulmaktadır. Kısmi turlu redüktör GS, çok turlu aktüatörler SA ile birlikte kısmi turlu bir aktüatör oluşturur.

 

Bu sayede 675 000 Nm'ye varan nominal momentlere erişilebilir. Bu kombinasyonlar kısmi turlu vanaların SQ yapı serisini tamamlıyor. GS'ler kontrol ve pozisyonlama modları ve oransal modu için uygundur. Dönme açıları > 90° mümkündür ve sürekli dönen uygulamalar içindir.

 

GQB redüktörü basit, ucuz fiyatlı bir redüktörün arandığı uygulamalar için uygundur. GQB'ler yalnızca kontrol ve pozisyonlama modu için uygundur. Dönme açısı maksimum 90° ile sınırlıdır.

 

Kısmi turlu GHE redüktörü gemilerdeki kısmi turlu vanaların elle çalıştırılması için kullanılır.

 

Ayak ve kollu kısmi turlu redüktörler, örn. yer darlığı nedeniyle kelebek vanalar gibi vanalar sadece bir çubuk mekanizması üzerinden çalıştırılabildiği zaman optimum bir çözüm sunar.

Kontrol modu veya oransal modu

Sınıf A: AÇ/KAPAT ya da kontrol modu. Aktüatör vanayı tamamen açık konumdan tamamen kapalı konuma ve tersine getirebilmelidir.

Sınıf B: Darbeli yol verme, pozisyonlama veya pozisyonlama modu. Aktüatör vanayı ara sıra istenen konuma (tamamen açık konum, ara konum ve tamamen kapalı konum) getirmelidir.

Sınıf C: Modülasyon veya oransal modu. Aktüatör vanayı düzenli olarak, tamamen açık konum ve tamamen kapalı konum arasındaki istenen bir konuma getirmelidir.