Ayak ve kollu aktüatörler

Kollu aktüatörler başarı ile denenmiş SQ kısmi turlu aktüatörleri baz alır ve dolayısıyla bunların özelliklerine sahiptir.