İletişim sistemleri

Fieldbus teknolojisinin kullanılmasında masraf azaltma konusu ana tartışma konularından biridir. Bunun yanında seri iletişimin artık proses otomasyonunda da kullanılmasıyla bunun saha cihazlarında ve dolayısıyla da aktüatörlerde yenilikçilik öncüsü olduğu kanıtlanmıştır. Uzaktan parametrelendirme ya da Plant Asset Management gibi verimliliği arttırma konseptleri Fieldbus olmadan düşünülemez.

 

Fieldbus arabirimlerine sahip AUMA aktüatörleri bu konuda güncel teknolojiye uygundur.