Doğrusal aktüatörler

Doğrusal bir hareketin, örn. valflerde uygulanması için elektrikli doğrusal aktüatörler çok turlu bir aktüatör SA ... ile doğrusal birim LE kombinasyonu olabilir.

Bir çubuk mekanizmasının çalıştırılması gerektiğinde, doğrusal birim LE aynı zamanda bir ayak üzerinde de monte edilebilir.

Kontrol modu veya oransal modu

Sınıf A: AÇ/KAPAT ya da kontrol modu. Aktüatör vanayı tamamen açık konumdan tamamen kapalı konuma ve tersine getirebilmelidir.

Sınıf B: Darbeli yol verme, pozisyonlama veya pozisyonlama modu. Aktüatör vanayı ara sıra istenen konuma (tamamen açık konum, ara konum ve tamamen kapalı konum) getirmelidir.

Sınıf C: Modülasyon veya oransal modu. Aktüatör vanayı düzenli olarak, tamamen açık konum ve tamamen kapalı konum arasındaki istenen bir konuma getirmelidir.