GHT çok turlu redüktörler

Boru hatlarındaki yüksek basınçlar için yüksek torka sahip çok turlu aktüatörlere gerek duyulmaktadır. Çok turlu bir aktüatörün GHT çok turlu redüktörle kombinasyonu ile tork aralığı 120 000 Nm'ye kadar genişletilebilir.