SAVEx ve SARVEx patlama korumalı değişken hızlı aktüatörler

Kontrol modu için SAVEx .2 ve oransal modu için SARVEx .2 çok turlu aktüatörleriyle akıllı ACVExC 01.2 kontrol ünitesinin etkileşimi içerisinde, başarı ile denenmiş SAEx/SAREx yapı serisinde devir sayısı ayarlanabilir varyasyonlarla genişletme uygulanır. 1:10'luk bir devir sayısı ayar orantısıyla AUMA standartları yaratır ve artık muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanım için değişken hızlı elektrikli aktüatörler sunmaktadır.

 

SAVEx yapı serisinin çok turlu aktüatörleri kontrol modu ve pozisyonlama modu (Sınıflar A ve B) / (Kısa süreli çalışma S2 - 15 dak) için dizayn edilmiştir. Uzun çalışma süreleri için özel bir dizayn S2 - 30 dak modu için mevcuttur.

 

SARVEx yapı serisinin çok turlu aktüatörleri oransal modu (Sınıf C) S4 - % 25 için dizayn edilmiştir. S4 - % 50 için özel tipler de mevcuttur.