Ürünler

Proses tekniği tesislerinde sıvılar, gazlar, buharlar ve granüller boru hatları içinden aktarılmaktadır. Sanayi tipi vanalar kullanılarak bu aktarma yolları açılmakta veya kapanmakta ya da akış miktarı ayarlanmaktadır. Vanaların bu operasyonları, AUMA aktüatörlerin uzaktan kontrol odasından kumanda edilmesi ile yapılmaktadır.

 

Doğrusal aktüatörler

Doğrusal bir hareketin, örn. valflerde uygulanması için elektrikli doğrusal aktüatörler çok turlu bir aktüatör SA ... ile doğrusal birim LE kombinasyonu olabilir. Bir çubuk mekanizmasının çalıştırılması gerektiğinde, doğrusal birim LE aynı zamanda bir ayak üzerinde de monte edilebilir.

İletişim sistemleri

Paralel kumanda, Fieldbus veya redundans nedenlerinden dolayı her ikisi de mi? Fieldbus ise hangi protokol? Hangi iletişim türünü seçerseniz seçin AUMA, proses kontrol merkezinde kullanılan her sistem için uygun aktüatörleri gönderebilir.