Profinet

[Translate to Turkish:] Profinet

Profinet, endüstriyel otomasyon tekniği için Ethernet iletişimine dayanan iletişim protokolüdür. Profinet genel olarak Profibus’ların fonksiyon modellerine dayanır, böylece yeni teknolojiye geçiş özellikle Profibus kullanıcıları için çok kolay bir şekilde mümkündür. Profinet, bilinen fieldbus sistemi ve endüstriyel Ethernet’in avantajlarını birleştirir.

 

 

Profinet özellikle aşağıdaki özelliklere sahiptir:

  • Gerçek zamanlı iletişim modifiye Ethernet telegramlarına dayanır
  • Yüksek performans (1-8 ms aralığındaki döngü süreleri, <1µs kadar Jitter, yüksek verim)
  • Konfigürasyon ve teşhis için döngüsüz (non RT) veri alışverişinin yanı sıra sert gerçek zamanlı iletişim (RT)
  • Otomatik adres ataması & adres çatışmalarının tespiti sayesinde basit işletime alma
  • Otomatik topoloji tespiti
    - yeniden konfigürasyon yapılmadan kolayca cihaz değişimin olanak sağlar
    - ağ topolojisinin çevrimdışı planlanmasına ve programlanmasına olanak sağlar
  • Aktarma yolları (ring) ve kontrol sistemi (redundans sistemi) için entegre redundans tasarımları

 

Profinetli AUMA aktüatörleri, aktüatör kontrol ünitesinin AC.2 tam işlev kapsamını destekler ve kolay ve esnek olarak farklı ağ tiplerine entegre edilebilir.