Ställtidsvariabel ställdon SQV och SQRV

Vår beprövade SQ/SQR-serie kompletteras med ställtidsvariabla varianter: vridsektordon SQV .2 för on/off-drift samt vridsektordon SQRV .2 för regleringsdrift. Båda styrs med vår smarta styrning ACV 01.2. Med ett brett ställtidsområde på upp till 1:10 sätter AUMA en ny standard.

 

Vridsektordonen i SQV-serien är avsedda för on/off-drift och positioneringsdrift (klass A och B)/(korttidsdrift S2 - 15 min)

 

Vridsektordonen i SQRV-serien är avsedda för regleringsdrift (klass C) S4 - 25 %.