Ställdon SGM och SGMR

Små elektriska vridsektordon med integrerad manövermodul.

Alla parametrar ställs in direkt på ställdonet. Manövermodulen är utrustad med kopplingsdon, nätdel och ett gränssnitt mot styrsystemet. Den stänger av ställdonet när ventilens ändläge har nåtts, motorn är överhettad eller vridmomentet är överbelastat.

 

Alla kapslingsdelar är av brons, alla utvändiga skruvar av rostfritt stål. Detta gör enheterna beständiga mot havsvatten, även under längre perioder.

 

Ställdon SGM är avsedda för on/off-drift och positioneringsdrift (klass A och B)/(korttidsdrift S2 – 15 min), ställdon SGMR för reglerdrift (klass C) S4 – 40 %.