Ställdon SGC och SGCR

Små elektriska vridsektordon med integrerad manövermodul.

Alla parametrar ställs in direkt på ställdonet. Manövermodulen är utrustad med kopplingsdon, nätdel och ett gränssnitt mot styrsystemet. Den stänger av ställdonet när ventilens ändläge har nåtts, motorn är överhettad eller vridmomentet är överbelastat.

 

Alla kapslingsdelar är av aluminium. Det ger ett mycket lätt ställdon.

 

Ställdon SGC är avsedda för on/off-drift och positioneringsdrift (klass A och B)/(korttidsdrift S2 – 15 min), ställdon SGCR för reglerdrift (klass C) S4 – 40 %.