Ställdon med fot och hävarm

Hävarmsställdon är baserade på vridsektordonen SQ och har därmed samma egenskaper.