PROFOX PF-Q

En typ för slidventiler, vridspjäll, kulventiler och ventiler. Kompakta ställdon med intelligenta funktioner som plattformskoncept för skräddarsydda automationslösningar.

 

Alla PROFOX har en stor, centralt placerad lysdiod: En indikator vi valt att kalla FOX-EYE. Den ger tydlig information om ställdonets och armaturens status. Indikeringsschemat som FOX-EYE använder kan vid behov konfigureras av användaren.

 

Flervarvsdonsversion: PROFOX PF-M

 

AUMA:s flexibla plattform för intelligent ventilautomation