Kombinationer med snäckväxlar

Vid kombinationer av flervarvsdon SA och snäckväxlar GS får man elektriska ställdon för högre vridmomentsbehov.

 

Dessa kombinationer är ett komplement till vridsektordonsserien SQ som har ett vridmomentsområde på 2 400 Nm.