Explosionsskyddade ställdon SQVEx och SQRVEx

Med vridsektordonen SQVEx för on/off-drift och SQRVEx för regleringsdrift erbjuder AUMA elektriska ställdon med variabel gångtid som är certifierade för explosionsfarliga miljöer.

 

Vridsektordonen i serien SQVEx är avsedda för on/off-drift och positioneringsdrift (klass A och B)/(korttidsdrift S2 - 15 min)

 

Vridsektordonen i serien SQRVEx är avsedda för regleringsdrift (klass C) S4 - 25 %.