Explosionsskyddade ställdon SQEx och SQREx

I anläggningar där explosionsfarliga atmosfärer kan uppstå måste man använda explosionsskyddade enheter. Deras konstruktion gör att de inte kan bli antändningskällor. De bildar inga tändgnistor eller höga yttemperaturer.

 

Certifieringen utförs i samarbete med nationella och internationella certifieringsorgan.