Kombinationer med snäckväxlar med fot och hävarm

Vridsektordon med fot och hävarm är en optimal lösning när armaturer som vridspjäll bara kan manövreras med en stång på grund av att det är ont om plats. 

 

Vid högre vridmomentsbehov kombinerar man flervarvsdon SA och snäckväxlar med fot och hävarm. Växlarna är baserade på snäckväxlarna GS som kan omvandlas genom att fot och hävarm monteras. Eftersom detta kan göras i efterhand ger det fördelar när det gäller lagerhållningen.