Explosionsskyddad manövermodul AC

I anläggningar där explosionsfarliga atmosfärer kan uppstå måste man använda explosionsskyddade enheter. Deras konstruktion gör att de inte kan bli antändningskällor. De bildar inga tändgnistor eller höga yttemperaturer.

 

Certifieringen utförs i samarbete med nationella och internationella certifieringsorgan.

 

För flervarvsdon SAEx/SAREx 07.2–16.2 och vridsektordon SQEx/SQREx 05.2–14.2 finns manövermodulen AUMATIC ACExC som har en integrerad lokal manöverplats.