AM

För parallell signalöverföring med ett överskådligt antal indikeringar/lägesåterföringar är AM med sin enkla uppbyggnad det rätta valet.

 

De få parametrarna som behöver ställas in vid idrifttagningen, t.ex. brytfunktionen i ändlägena, ställs enkelt in med skjutreglage.

 

Manövreringen görs med kommandona ÖPPNA, STOPP, STÄNG. Signalerna som skickas tillbaka till styrsystemet består av lägesåterföringar vid uppnått ändläge och indikeringar av summalarm. Dessa signaler indikeras även med indikeringslamporna på den lokala manöverplatsen. Alternativt kan ventilläget överföras till styrsystemet med en 0/4–20 mA-signal.