AC

Om applikationen kräver självanpassande reglerfunktioner, registrering av driftsdata, konfigurerbara gränssnitt, eller om ventilen och ställdonet ska integreras i ett Plant Asset Management-system för avancerad diagnos, är den integrerade manövermodulen AC rätt val.

 

AC har ett fritt konfigurerbart parallellt gränssnitt och/eller gränssnitt som passar till de vanligaste fältbussystemen som används inom processautomation.

 

Diagnosfunktionerna omfattar tidstämplade händelseprotokoll, registrering av vridmomentkurvor, kontinuerlig mätning av temperatur och vibrationer i flervarvsdonet samt registrering av antalet starter och motordrifttimmar.

 

Förutom grundfunktionerna erbjuder AC en rad olika sätt att uppfylla särskilda krav. T.ex. kan funktionen momentbypass användas för att lossa ventiler som från sitt fasta läge och med funktionerna för gångtidsförlängning kan man förhindra tryckstötar i ledningarna.

 

Fokus vid utvecklingen av AC 01.2 var användarvänligheten och en enkel integration av flervarvsdonen i ett styrsystem. Manövermodulen anpassas enkelt till kundens krav med hjälp av menyerna i den stora grafiska displayen eller med AUMA CDT via en trådlös Bluetooth-anslutning. Om det finns en fältbussanslutning kan parametrarna även ställas in från kontrollrummet.