Kombinationer med linjärenheter

Elektriska linjära flervarvsdon för att utföra en linjär rörelse, t.ex. i ventiler, kan vara en kombination av flervarvsdon SA och en linjärenhet LE. Om en stång måste manövreras kan linjärenheten LE även monteras på en fot.