Modbus TCP

Modbus TCP

Modbus TCP är ett Ethernet-baserat kommunikationsprotokoll för industriell automationsteknik. Modbus TCP motsvarar en direkt omsättning av det etablerade Modbus-protokollet (RTU) till en TCP/IP-baserad kommunikation. Befintliga Modbus-tillämpningar kan därmed användas för en anslutningsorienterad, lagrad överföring av processdata via ett befintligt Ethernet-nätverk.

 

Modbus TCP har främst följande egenskaper:

  • Dataöverföring enligt begäran-/svarsprincip via TCP/IP-anslutning
  • För enkla realtidskrav (cykeltider på ca 100 ms)
  • I huvudsak baserad på standardnätverkskomponenter (switch etc.) och IT-teknik
  • Mycket enkelt och universellt protokoll, i huvudsak transparent omsättning av Modbus RTU
  • Kommunikation/routing utan särskild gateway utanför nätverkssegment

 

Till skillnad från andra protokoll kan Modbus hantera fördröjda meddelanden,
som t.ex. förekommer vid modemanslutningar eller i trådlösa nätverk. 
Modbus ger en säker styrning, enhetsövervakning och dataregistrering, även vid fjärrstyrning.

 

AUMA:s ställdon med manövermodul AC. 2 kan användas med Modbus TCP och kan enkelt och flexibelt integreras i olika nätverkstyper.