HART

  • Internationell standard (https://fieldcommgroup.org/)
  • Används över hela världen
  • Stort antal installationer
  • Standardiserad integration i styrsystem (FDT, EDD)
  • Stort urval av enheter

 

AUMA-flervarvsdon med HART

  • Analog HART-signal 4–20 mA för överföring av börvärde eller ärläge
  • Överföring av parameter- och diagnosdata med digital HART-kommunikation
  • ca 500 ms per flervarvsdon för den digitala kommunikationen
  • Integration i styrsystemet med EDDL
  • Max. ledningslängd: ca 3 km