Raka kuggväxlar GST

När drivaxeln ska arbetat förskjutet mot den utgående axeln används kombinationer av flervarvsdon SA och AUMA:s raka kuggväxlar GST. 

 

Det utgående vridmomentet kan ökas mycket.