Flervarvsväxlar GHT

Vid höga tryck i rörledningarna krävs det flervarvsdon med högt vridmoment. I kombinationer med ett flervarsdon och en flervarvsväxel GHT kan vridmoment upp till 120 000 Nm nås.