Varvtalsreglerbart ställdon SEVEN

 • Detaljer

  • Konstruktionsegenskaper ECOTRON

   • Vridmoment till 4 000 Nm/ 2 800 Nm (krypkörning/modulation)
   • Variabelt inställbart utgående varvtal till 160 v/min/80 v/min (krypkörning/modulation)
   • Utföranden för klasserna A (On/Off), B (krypkörning), C (modulation) enligt EN15714-2
   • Symbol LC-display med manöverknapp ”Drive Controller” för enkel idrifttagning
  • Konstruktionsegenskaper PROFITRON

   • Vridmoment till 4 000 Nm/ 2 800 Nm (krypkörning/modulation)
   • Variabelt inställbart utgående varvtal till 160 v/min/80 v/min (krypkörning/modulation)
   • Utföranden för klasserna A (On/Off), B (krypkörning), C (modulation) enligt EN 15714-2
   • Helt grafiskt användargränssnitt med manöverknapp ”Drive Controller”, intuitiv manövrering
   • Många olika parameterinställnings- och anpassningstillval
   • Externt USB-gränssnitt, Bluetooth-anslutning som standard

    

  • Konstruktionsegenskaper HiMod

   • Vridmoment till 2 800 Nm (permanent modulation)
   • Variabelt inställbart utgående varvtal till 80 v/min (permanent modulation)
   • Permanent modulation enligt klass D enligt EN 15714-2
   • Helt grafiskt användargränssnitt med manöverknapp ”Drive Controller”, intuitiv manövrering
   • Många olika parameterinställnings- och anpassningstillval, framför allt för exakt reglering
   • Högsta precision genom elektronisk lägesgivare niP
   • ”non intrusive” idrifttagning, skyddsklass fullt bibehållen även vid öppnad kundanslutning
  • Gränssnitt

   • Armaturanslutning enligt ISO och DIN, alternativt specialutföranden
   • Integrering i alla styrsystem möjlig (Binär, Profibus, ModBus, HART)
   • Parameterinställningsprogram COM-SIPOS
   • USB-gränssnitt för anslutning till PC eller USB-minne
   • Bluetooth anslutning (PROFITRON OCH HiMod)