Varvtalsreglerbara flervarvsdon SAV och SARV

on/off-drift och positioneringsdrift (klass A och B)/(korttidsdrift S2 – 15 min). Det finns en specialkonstruktion för längre gångtider i drift S2 – 30 min.

 

Flervarvsdon i serien SARV är avsedda för reglerdrift (klass C) S4 – 25 %. Även här finns det specialkonstruktioner för S4 – 50 %