Ställdon SVC och SVCR

Små elektriska ventilställdon med integrerad manövermodul.

Alla parametrar ställs in direkt på ställdonet.

Manövermodulen är utrustad med kopplingsdon, nätdel och ett gränssnitt mot styrsystemet. Den stänger av ställdonet när ventilens ändläge har nåtts, motorn är överhettad eller vridmomentet är överbelastat.

 

Alla kapslingsdelar är av aluminium. Det ger ett mycket lätt ställdon.

 

Ställdon SVC är avsedda för on/off-drift och positioneringsdrift (klass A och B)/(korttidsdrift S2 – 15 min), ställdon SVCR för reglerdrift (klass C) S4 – 40 %.