Kombinationer med vinkelväxlar

När arbetsriktningen måste vridas 90 grader används kombinationer av flervarvsdon SA och AUMA:s vinkelväxlar GK.

 

Det utgående vridmomentet kan ökas mycket.