Funktionssäkerhet – SIL

Anläggningar som kan utsätta människa och miljö för stora risker vid en anläggningsskada, utrustas allt oftare med säkerhetssystem som håller anläggningen i ett säkert tillstånd eller försätter den i detta tillstånd vid en skada. Dessa system dimensioneras enligt internationella standarder för funktionssäkerhet som t.ex. IEC 61508, IEC 61511 och EN ISO 13849.

 

 

Även AUMA:s ställdon används i säkerhetskritiska tillämpningar och bidrar till en säker drift av tekniska anläggningar. AUMA har ett stort utbud av produkter vars överensstämmelse med aktuella standarder har kontrollerats och som är lämpade för olika säkerhetskrav.

Motorstyrning AC-SIL och ACExC-SIL

Motorstyrningen AC 01.2 resp. ACExC 01.2 i utförande SIL har utvecklats för höga säkerhetskrav. Den innehåller en extra SIL-modul för utförande av säkerhetsfunktioner.

 

Ställdonen SA .2 och SQ .2 med denna motorstyrning är certifierade av TÜV Nord. De är avsedda för följande säkerhetsfunktioner:

  • Säker ÖPPNING/STÄNGNING (ESD) upp till SIL 2 (enkanalssystem) eller SIL 3 (redundant system) enligt IEC 61508 Ed. 2
  • Säkert STOPP (ESD) upp till SIL 2 (enkanalssystem) enligt IEC 61508 Ed. 2
  • Säker ändlägessignal upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Ed. 2 eller upp till PL c enligt EN ISO 13849 (ingår inte i certifieringen; se separat tillverkarintyg)

 

mer information och fler produkter

 


Fail-safe-enhet FQM-SIL och FQMEx-SIL

Det är ofta ett krav att säkerhetsfunktionen ska kunna aktiveras vid ett strömavbrott i processanläggningen.

 

AUMA:s fail-safe-enhet FQM är en säker ställdonslösning för nödöppning och nödstängning av ventiler vid ett strömavbrott. I en nödsituation tillhandahålls det nödvändiga vridmomentet rent mekaniskt med hjälp av energin som finns lagrad i en rullfjäder. Den innovativa rullfjädermotorn har avsevärda fördelar jämfört med konventionella lösningar.

 

Fail-safe-enheten FQM i utförande SIL är certifierad av exida. Den är avsedd för följande säkerhetsfunktioner:

  • Säker ÖPPNING/STÄNGNING (ESD) utan extern strömförsörjning upp till SIL 2 (enkanalssystem) eller SIL 3 (redundant system) enligt IEC 61508 Ed. 2
  • Säker ändlägessignal upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Ed. 2 eller upp till PL c enligt EN ISO 13849

 

mer information och fler produkter

[Translate to Schwedisch:] Functional safety - SIL

AUMA-produkter i utförande SFC

För mellanhöga till låga säkerhetskrav erbjuder AUMA dessutom ställdon, motorstyrningar och växlar i utvalda konfigurationer i utförande SFC (Safety Figures Calculated). AUMA har i samarbete med exida utvärderat hårdvaran i dessa produkter och fastställt säkerhetsvärden baserade på erfarenheter från fältet och/eller generiska data. Det finns produkter för följande säkerhetsfunktioner: säker körning i riktning ÖPPEN/STÄNGD, säkert stopp samt säker ändlägessignal upp till SIL 1 eller SIL 2.