AUMA Riester GmbH & Co. KG veri gizliliği açıklaması

Giriş

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için memnun olduk. AUMA Riester GmbH & Co. KG (artık “AUMA“, veya “biz“ olarak anılacaktır) kullanıcıların verilerinin güvenliğine ve veri koruma yasasının hükümlerine çok önem verir ve sizlere aşağıda web sitemizdeki kişisel verilerinizin kullanımı hakkında bilgi vermek isteriz.

 

Sorumlu ve veri gizliliği görevlisi

Sorumlu kuruluş:

AUMA Riester GmbH & Co.KG, Aumastr. 1, 79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 809 1250

E-posta: info@auma.com

 

Veri gizliliği görevlisi:

E-posta: dsb@auma.com

 

Terimler

Bu veri gizliliği beyanında kullanılan teknik terimler DSGVO Madde 4’te yasal olarak tanımlanan şekilde anlaşılmalıdır.

 

Veri işlemeye yönelik uyarılar

Otomatik veri işleme (Log-Files vb.)

Sitemizi kişisel verilerinizi aktif olarak vermeden de ziyaret edebilirsiniz. Web sitesini her ziyaretinizde örn. internet sağlayıcınızın adı, kullanılan işletim sistemi, bize ulaştığınız web sitesi, ziyaret tarihi ve süresi veya talep edilen dosyanın adı ayrıca güvenlik nedeniyle örn. web sitemize saldırı olup olmadığını tespit edebilmek için kullanılan bilgisayarın IP adresi gibi erişim bilgilerini (sunucu günlük dosyaları) 14 gün boyunca kaydederiz. Bu veriler sadece teklifimizi iyileştirmek için değerlendirilir ve kimliğinize ilişkin hiçbir bağlantı kurulmasına izin vermez. Bu bilgiler başka veri kaynaklarıyla birleştirilmez. Verilerin işlenmesi için hukuki dayanak DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f).
Verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleme alır ve kullanır:
1. Web sitesinin hazırlanması
2. Web sitelerimizin iyileştirilmesi
3. Hata/hatalı çalışmaların ayrıca web sitesinin kötüye kullanılmasının önlenmesi ve tespit edilmesi.
İşleme web sitesinin haklı çıkarlarının, fonksiyonelliğinin takibi ve hatasız ayrıca güvenli işletiminin sağlanması ayrıca bu web sitesinin kullanıcının taleplerine uyarlanması için gerçekleştirilir.

 

Çerezlerin kullanımı (genel, işlev şekli, Opt-Out-bağlantıları vb.)

Web sitemizin ziyaretlerini çekici olarak tasarlamak ve belli fonksiyonların kullanımına olanak sağlamak için çeşitli sayfalarda çerez olarak tanımlanan web sayfalarını kullanıyoruz. Çerezler haklı çıkarlarımız, web sitelerimizi ziyaretlerinizi olabildiğince kolay tasarlamak için kullanılır ve DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f) dayanır. Çerezlerde tüm web sitesi kullanıcıları için giriş ve diğer kullanım bilgilerinin kaydedilmesine ve iptal edilmesine yönelik standart internet teknolojileri söz konusudur. Çerezlerde cihazınıza kaydedilecek küçük metin dosyalarından bahsedilmektedir. Bunlar web sitemizi cihazınıza uygun formatta görüntüleyebilmeniz için özellikle kullanıcı ayarlarını kaydetmemize olanak sağlar. Bizim tarafımızdan kullanılan çerezler, tarayıcı oturumu sonlandırıldıktan, yani tarayıcı kapatıldıktan sonra tekrar silinir (oturum çerezleri olarak adlandırılır). Diğer çerezler cihazınızda kalır ve bizim veya şirket ortaklarımızın tarayıcınızı bir sonraki ziyaretinizde tanımamızı sağlar (kalıcı çerez).

Tarayıcınızı, çerez kullanacağı zaman sizi bilgilendirecek şekilde ayarlayabilir ve özel durumlarda veya genel olarak bu çerezlerin her birini kabul etmek veya reddetmek için ayarlarını belirleyebilirsiniz. Çerezler ayrıca web sitesinin bilgisayarınızda bıraktığı verileri kaldırmak için sonradan silinebilir. Çerezlerin devre dışı bırakılması (Opt-Out) web sitemizin fonksiyonlarında bazı kısıtlamalara neden olabilir.

 

İlgili kategoriler:          

Web sitesi ziyaretçileri, online hizmetlerin kullanıcısı

Opt-Out:                                 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442  

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari https://support.apple.com/de-de/HT201265

Yasal dayanaklar:                

Onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a)); haklı çıkarlar (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f)).

Geçerli yasal dayanak ilgili araçta somut olarak belirlenmiştir.

Haklı çıkarlar:

Opt-In tercihlerinin kaydedilmesi, web sitesi görünümü, web sitesinin fonksiyonlarının sağlanması, tüm web sitesinde kullanıcı durumunun saklanması, sonraki web sitesi ziyareti için tekrar tanıma, kullanıcı dostu online teklif, Chat fonksiyonunun sağlanması

 

Online pazarlama

Online tekliflerimizin ulaştığı kitleleri ve tanınırlığını sürekli artırmak için kişisel verileri online pazarlama, özellikle potansiyel çıkarlarımız kapsamında ve pazarlama önlemlerinin etkinliğini ölçmek için işleriz.

Pazarlama tedbirlerimizin etkinliğini ölçmek ve potansiyel çıkarlarımızı tespit etmek amacıyla uygun bilgiler çerezlere kaydedilir veya benzer yöntemlerle kullanılır. Çerezlere kaydedilen veriler arasında incelenen içerikler, online kullanılan siteler, ayarlar ve kullanılan fonksiyon ve sistemler yer alır. Açıklanan amaçlar doğrultusunda düzenli olarak kullanıcıların net verileri işlenmez. Veriler kullanıcının gerçek kimliği ne bizim ne de kullanılan aracın sağlayıcısı tarafından kullanıcının gerçek kimliğine ulaşılamayacak şekilde değiştirilir. Bu şekilde değiştirilen veriler genellikle kullanıcı profillerine kaydedilir.

Kullanıcı profillerinin kaydedilmesi durumunda veriler aynı online pazarlama yönteminde kullanılan diğer online teklifler ziyaret edildiğinde okunabilir, tamamlanabilir ve online pazarlama yönteminin sunucusunda tamamlanabilir.

Reklamlarımızın başarısı, online pazarlama yönteminin sunucusu tarafından erişimimize sunulan özetlenmiş veriler vasıtasıyla belirlenir (dönüşüm ölçümü). Dönüşüm ölçümleri çerçevesinde pazarlama önleminin online teklifimizi ziyaret eden kullanıcının satın alma kararı almasını sağlayıp sağlamadığını takip edebiliriz. Bu değerlendirme online pazarlamamızın başarısını analiz etmemiz için kullanılır.

 

İlgili kategoriler:          

Web sitesi ziyaretçileri, online hizmetlerin kullanıcısı, ilgilenenler, iletişim ortağı, iş ve sözleşme ortağı

Veri kategorileri:

Kullanıcı verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriklere karşı ilgi, erişim saatleri), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), konum verileri, irtibat verileri, içerik verileri

İşlemenin amaçları:

Pazarlama (kısmen ilgi odaklı ve davranış odaklı), dönüşüm ölçümü, hedef grup oluşturma, Click-Tracking, pazarlama stratejilerinin ve kampanya verimliliği stratejilerinin geliştirilmesi

Yasal dayanaklar:

Onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a)); haklı çıkarlar (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f))

Haklı çıkarlar:

Web sitesinin optimize edilmesi ve geliştirilmesi, karın arttırılması, müşteri bağlama ve kazanma

 

Google Tag Manager

Kullanılan hizmet:     

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Gizlilik politikası:               

https://policies.google.com/privacy

Opt-Out-bağlantısı:               

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  veya

https://myaccount.google.com/

Yasal dayanak: 

Haklı çıkar (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f)

Haklı çıkarlar: 

Farklı araçların koordinasyonu, yönetim, basit kullanılabilirlik ve görünüm

 

Google Analytics

Kullanılan hizmet:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Gizlilik politikası:               

https://policies.google.com/privacy

Opt-Out-bağlantısı:               

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  veya

https://myaccount.google.com/

Yasal dayanak:         

Onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a))

 

Visable Website Leads

Kullanılan hizmet:     

Visable GmbH, ABC-Straße 21, 20354 Hamburg, Germany

Gizlilik politikası:  

https://www.visable.com/de_de/datenschutz-20210722              

Yasal dayanak: 

Haklı çıkar (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f)

Haklı çıkarlar: 

Müşteri bağlantıları ve kazanımları B2B, kar artışı, verimli tasarıma sahip B2B satış faaliyeti

 

Sosyal medyada olma

Sosyal ağlarda ve kariyer platformlarında buradaki kayıtlı kullanıcılarla bilgi alışverişi yapmak ve rahatlıkla irtibat kurmak için online olarak mevcuduz.

Kullanıcıların sosyal ağlardaki verileri kısmen pazar araştırması yapmak ve böylece reklamları takip etmek için kullanılır. Kullanıcının hakkında örneğin ilgilerini belirtme gibi kullanım tutumları reklamları hedef gruplarının ilgi alanlarına uydurmak için kullanıcı profilleri oluşturulabilir ve kullanılabilir. Bunun çin çerezler düzenli olarak kısmen kayıtlı kullanıcının sosyal ağ kullanıp kullanmadığından bağımsız olarak kullanıcıların cihazlarına kaydedilir.

Sosyal ağların nerede işletildiğine bağlı olarak kullanıcı verilerinin Avrupa Birliğinin dışında veya Avrupa Ekonomik Bölgesinin dışında işlenmesi söz konusu olabilir. Bu örneğin haklarınızın yaptırımının zorlaşması gibi kullanıcı için risk teşkil edebilir.

 

İlgili kategoriler:          

sosyal ağlara kayıtlı kullanıcılar ve kayıtlı olmayan kullanıcılar

Veri kategorileri:

Ana verileri (örn. ad, adres), irtibat bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), içerikler (örn. yazılı bilgiler, fotoğraflar, videolar), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, ilgi alanları, erişim zamanları), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresi)

İşlemenin amaçları:

Ulaşılan kitlelerin, ağ bağlantısının genişletilmesi

Yasal dayanaklar:

Haklı çıkarlar (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f)), onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a))

Haklı çıkarlar:

Sosyal medyada etkileşim ve iletişim, kar artışı, hedef grupları hakkında bilgi

 

Instagram

Kullanılan hizmet:                

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Gizlilik politikası:                           

https://help.instagram.com/519522125107875 ve

https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-Out-bağlantısı:                           

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/

 

Facebook

Kullanılan hizmet:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Gizlilik politikası: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation ve

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Opt-Out-bağlantısı:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

LinkedIn

Kullanılan hizmet:

LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

Gizlilik politikası:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-Out-bağlantısı:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

                                   

Twitter

Kullanılan hizmet:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland

Gizlilik politikası:

https://twitter.com/de/privacy

Opt-Out-bağlantısı:

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies#privacy-options

 

YouTube

Kullanılan hizmet:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Gizlilik politikası:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-Out-bağlantısı:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

 

Xing

Kullanılan hizmet:

New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland

Gizlilik politikası:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

           

Plug-ins ve üçüncü kişilerin bağlı içerikleri

Online teklifimize üçüncü taraf sunuculardan temin ettiğimiz fonksiyonları ve içerikleri bağladık. Böylece örneğin videolar, gösterimler, arayüzler veya makaleler (aşağıda içerik olarak anılacaktır) bağlanabilir.

Ziyaretçilerin online tekliflerimizin içeriklerin gösterilebilmesi için ilgili üçüncü taraf sağlayıcıları kullanıcının IP adresi altında çalışır, böylece içerikler tarayıcıya aktarılabilir ve görüntülenebilir. Bu işleme olmadan üçüncü kişiler tarafından sunulan içeriklere bağlanılamaz.

Kısmen bunun dışındaki bilgiler piksel Taglar veya Web Beacons hakkındaki bilgiler kaydedilir, böylece üçüncü taraf sağlayıcılar içerik kullanımı veya online tekliflerimizdeki ziyaret trafiğini, kullanıcının tarayıcısına veya işletim sistemine yönelik teknik bilgileri, ziyaret zamanını veya yönlendiren web sitelerine ilişkin bilgileri edinirler. Bu şekilde edinilen bilgiler çerezlerle kullanıcının cihazına kaydedilir. Online teklifimizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini korumak için güvenlik tedbirleri gibi önlemler aldık, böylece bu verilerin otomatik olarak aktarılması önlenir. Bu veriler anca arayüzleri kullanmanız veya üçüncü tarafların içeriklerine tıklamanız halinde aktarılır. Bunun için Heise’nin Shariff çözümünü kullanın.

Shariff’in dönüştürülmesine yönelik CMS sistemine göre kullanılan bilgileri github.com/heiseonline/shariff adresinde bulabilirsiniz

https://github.com/heiseonline/shariff

 

İlgili kategoriler:

Plug-ins kullanıcısı

Veri kategorileri: 

Kullanıcı verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, ilgi alanları, erişim zamanları), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresi), irtibat bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), ana veriler (örn. ad, adres)

İşlemenin amaçları:

Online teklifimizin tasarlanması, sosyal medyadaki reklamlarımızın ulaştığı kitlelerin artırılması, makalelerin ve içeriklerin paylaştırılması, ilgi alanları ve davranış temelli pazarlama, Cross-Device-Tracking

Yasal dayanaklar:

Onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a))

 

Google Maps

Kullanılan hizmet:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Gizlilik politikası: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-Out-bağlantısı:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

Yasal dayanak:

Onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a))

 

YouTube

Kullanılan hizmet:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Gizlilik politikası:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Opt-Out-bağlantısı:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oder https://myaccount.google.com/

Yasal dayanak:

Onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a))

 

İrtibat kurma

Online teklifimizde bizimle doğrudan iletişme geçme veya farklı iletişim seçenekleri üzerinden bilgi talep etme olanağı sunuyoruz.

İrtibat kurulması durumunda talep edilen kişilerin verilerini talepleri yanıtlamak veya işlemek için gerekli kapsamda işleriz. Hangi yolla irtibata geçildiğine bağlı olarak işlenen veriler değişiklik gösterebilir.

 

İlgili kategoriler:

Başvuru yapan kişiler

Veri kategorileri:

Ana veriler (örn. ad, adres), irtibat bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), içerikler (örn. yazılı bilgiler, fotoğraflar, videolar), kullanım verileri (örn. ilgi alanları, erişim zamanları), meta ve iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresi).

İşlemenin amaçları:

Taleplerin işlenmesi

Yasal dayanaklar:

Onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a)), sözleşmenin yerine getirilmesi veya hazırlanması (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent b))

 

Kayıt

Online tekliflerimizde kullanıcı hesabı oluşturma seçeneği de sunuyoruz. Kayıt kapsamında kullanıcı hesabını hazırlamak ve bundan ortaya çıkan fonksiyonları hazırlamak için ilgilenen ziyaretçilerin gereken verilerini topluyoruz.

Dahili alanlarının kullanımını korumaya yönelik kullanıcı hesaplarının kötüye kullanılmasını ve yetkisiz kullanımları önlemek için IP adreslerini ve erişim zamanını kaydediyoruz. Bu verileri taleplerimizin takip edilmesi için veya yasal olarak yükümlü olduğumuz üçüncü kişilerle paylaşıyoruz.

 

İlgili kategoriler:

kayıtlı kullanıcı

Veri kategorileri:

Ana veriler (örn. ad, adres), irtibat bilgileri (örn. e-posta adresi, telefon numarası), içerikler (örn. metinler, fotoğraflar, videolar), meta ve iletişim bilgileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresi), kullanım bilgileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, ilgi alanları, erişim zamanları)

İşlemenin amaçları:

Web sitelerinin fonksiyonlarının basitleştirmesi, sözleşmenin yerine getirilmesi, müşteri bağlama

Yasal dayanaklar:

Onay (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a))

 

Veri aktarımı

Merkezi Almanya’da olan, dünya çapında faaliyet gösteren bir şirketiz. Online teklifimizin ziyaretçi verileri Almanya’daki merkezi müşteri veri tabanına geçerli veri koruma yasasının hükümleri dikkate alınarak kaydedilir ve bu kapsamda şirket için kullanım amaçları doğrultusunda şirketler grubu kapsamında işlenir. İdari amaçların dışında işleme yapılmaz.

 

Yasal dayanak:

Haklı çıkarlar (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f)

Haklı çıkarlar:

küçük grup imtiyazı, sinerji etkilerinin kullanılmasına yönelik şirketteki merkezi yönetim ve idare, masraf tasarrufu, etkinliğin artırılması

 

Sözleşmenin uygulanması veya yerine getirilmesi için kişisel verilerin aktarılması yasal yükümlülüğümüz olabilir. Gerekli veriler kullanıma sunulamazsa ilgili kişi ile sözleşme yapılamaz.

 

Verileri Avrupa Ekonomik Bölgesinin (üçüncü ülkeler) dışındaki ülkelere aktarırız. Bu yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir (şirketler grubuna ve/veya diğer alıcılara aktarma). Aktarma sadece sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya yukarıda belirtilen onayın ilgili kişi tarafından verilmesi ile gerçekleştirilir. Ayrıca bu aktarım geçerli veri koruma yasalarına ve özellikle DSGVO Madde 44 ff’e uyulmasıyla, özellikle yayınlanan Avrupa Komisyonunun yeterlilik kararları veya belli garantiler nedeniyle (örn. standart veri koruma hükümleri, vb.) gerçekleştirilir.

 

Kayıt süresi

Online teklifimizin ziyaretçilerinin verilerini genel olarak hizmetlerimizin yerine getirilmesine yönelik gerekmesi halinde veya tabi olduğumuz Avrupa Direktif ve Yönetmelik Koyucuları veya diğer yasa koyucuları tarafından yasalarda veya yönetmeliklerde öngörülmesi halinde kaydederiz. Tüm diğer durumlarda kişisel verileri, verileri yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kayıt altında tutmamız gerekmesi dışında (örn. vergi ve ticaret hukuku saklama süreleri nedeniyle yükümlü olmamız halinde, örn. belli bir süre boyunca uyulması gereken sözleşme ve faturalar gibi evraklar) amaç sonlandıktan sonra sileriz.

 

Otomatik karar alma

Otomatik karar alma veya profilleme yapmayız.

 

Yasal dayanaklar

Belirleyici yasal dayanaklar genellikle DSGVO ile belirlenir. Bunlar üye ülkelerin yerel yasalarıyla tamamlanır ve gerekirse DSGVO’yu tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

Onay:

DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a) işleme süreçleri, belli işleme amaçları doğrultusunda aldığımız onaylar için yasal dayanak olarak kullanılır.

Sözleşmenin yerine getirilmesi:

DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent b), sözleşme tarafı ilgili kişi olan sözleşmenin yerine getirilmesi veya ilgili kişilerin talebi üzerine sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için işlemelere yönelik yasal dayanak olarak kullanılır.

Yasal yükümlülük:

DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent c), yasal yükümlülüğün yerine getirilmesine yönelik gereken işlemeler için yasal dayanak olarak kullanılır.

Hayati öneme sahip çıkarlar:

DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent d), ilgili kişinin veya diğer gerçek kişilerin hayati öneme sahip çıkarlarını korumak için gerekiyorsa işlemeye yasal dayanak olarak kullanılır.

Kamu çıkarları:

DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent e), kamu çıkarına olan bir görevi yerine getirmek veya sorumlu kişiye atanan resmi otoriteyi kullanmak için işlemeye yasal dayanak olarak kullanılır.

Haklı çıkarlar:

DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f), kişisel verilerin korunmasını gerekli kılan ilgili kişilerin haklı çıkarları veya temel hakları veya temel özgürlükleri üstünse, özellikle ilgili kişinin çocuk olması durumunda sorumluların veya üçüncü kişilerin haklı çıkarlarının korunmasına yönelik işlemeye yasal dayanak olarak kullanılır.

 

İlgili kişinin hakları

Bilgi edinme hakkı:

İlgili kişiler DSGVO Madde 15 uyarınca ilgili verilerin işlenmesi için onaylarının alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu veriler ayrıca DSGVO Madde 15 Fıkra 1’de belirtilen diğer bilgiler hakkında bilgi ve verilerinizin kopyasını talep edebilirsiniz.

Düzeltme hakkı:

DSGVO Madde 16 uyarında ilgili kişilerin ilgili veya tarafımızda işlenen verilerinin düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep etme hakları vardır.

Silme hakkı:

İlgili kişilerin DSGVO Madde 17 uyarınca ilgili verilerinin derhal silinmesini talep etme hakkı vardır. Alternatif olarak DSGVO Madde 18 uyarınca verilerinizin işleme alınmasının kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Bilgi aktarma hakkı:

İlgili kişilerin DSGVO Madde 20 uyarınca tarafımıza sizin sunduğunuz verilerin hazırlanmasını ve bunların diğer sorumlulara aktarılmasını talep etme hakkı vardır.

Şikayet hakkı:

İlgili kişilerin yetkili denetim makamına DSGVO Madde 77 uyarınca şikayette bulunma hakları da vardır.

İptal etme hakkı:

Kişisel verilerin DSGVO Madde 1 S. 1 Bent f) uyarınca haklı çıkarlar temelinde işlenmesi gerekliyse ilgili kişilerin, özel durumları nedeniyle veya doğrudan reklam amaçlı kullanmalarını reddetmelerine ilişkin nedenler varsa DSGVO Madde 21 uyarınca kişisel verilerinin işlenmesini iptal etme hakları vardır. Son durumda ilgili kişilerin, özel durumlarını belirtmeden tarafımızca hayata geçirilecek olan genel iptal hakkı vardır.

 

Cayma

Bazı veri işleme süreçleri sadece ilgili kişinin açık onayıyla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal etme olanağınız vardır. Bunun için resmi olmayan mesaj veya an dsb@auma.com adresine atacağınız e-posta yeterlidir. İptal edilene kadar işlenen verilerin yasallığı iptalden etkilenmez.

 

Harici linkler

Web sitemizde diğer sağlayıcıların online tekliflerine yönelik bağlantılar yer almaktadır. Bağlantılı online tekliflerin içeriklerine ve bunların sağlayıcıları tarafından veri koruma yasasının hükümlerine uyulmasına hiçbir etkimizin olmadığını belirtiriz.

 

Değişiklikler

Online teklifimizde değişiklikler yapıldığında ve geçerli veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak yasal gerekliliklere uymaları için bu veri koruma bildirimini istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

 

Başvuranlar için veri gizliliği açıklaması

 

İş ortakları için veri gizliliği açıklaması