Gebruiksvoorwaarden

1. Om gebruik te kunnen maken van de dienstverleningen van de website www.auma.com moet de gebruiker zich registreren. Daarbij verplicht de gebruiker zich tot een juiste en volledige opgave van de bij de registratie gevraagde gegevens, die door hem in het geval van veranderingen up-to-date moeten worden gehouden. Na te zijn ingelogd onder “wijzigen persoonlijke gegevens” kan de gebruiker wijzigingen doorvoeren.

 

2. AUMA Riester GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om de aangeboden diensten op elk moment uit te breiden, te wijzigen en/of verbeteringen uit te voeren.

 

3. Registratie is slechts éénmaal toegestaan. (Als u uw wachtwoord hebt vergeten, kunt u dit opvragen met de functie “Wachtwoord vergeten”).

 

4. De gebruiker verplicht zich om het wachtwoord ook op verzoek niet bekend te maken.

 

5. De gebruiker is aansprakelijk voor schade die ontstaat als door diens nalatigheid of opzettelijk gedrag derden kennis nemen van diens wachtwoord. Mocht zijn wachtwoord worden gestolen of wordt bekend dat zijn wachtwoord door derden onrechtmatig wordt gebruikt, dan dient AUMA Riester GmbH & Co. KG hiervan per direct via het contactformulier per e-mail te worden geïnformeerd.